فرم ارزیابی نوآوران البرز

فرم ارزیابی کل دوره ها

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden

مدرس

تسلط و توانایی علمی مدرس*
قدرت بیان و توانایی تفهیم مطالب ، استفاده از روشهای نوین آموزش*
توانایی مدرس در پاسخگویی به سوالات*
استفاده موثر و مطلوب از زمان دوره و حفظ پیوستگی ارائه مطالب*
توانایی جلب مشارکت فراگیران حین تدریس و ارتباط موثر*

محتوی ارائه شده

میزان انطباق مطالب ارائه شده با سرفصل های اعلام شده*
تناسب محتوای دوره با فعالیت کاری فراگیران*
کاربردی بودن ، به روز بودن و جذابیت مطالب*
کافی بودن زمان دوره و زمان بندی متناسب با هر سرفصل*

اجرای دوره

اطلاع رسانی اهداف و انتظارات دوره توسط مسئول مستقیم*
پشتیبانی فنی از سایت و سرعت عمل در پاسخگویی و رفع مشکلات*
دسترسی آسان و سریع به سامانه و راحتی کار با آن*
نظم در برگزاری دوره*
محیط سامانه ( نور، وضوح تصویر ، رسایی صدا و جذابیت)*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.